Voor jong en oud vertrouwd

Contact met SOKS

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met :

Claudia Huisma
info@sokssurhuisterveen.nl of claudia@pake-co.nl

  
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Het algemeen bestuur:

Voorzitter: Matsje Roorda matsjeroorda@hotmail.com
Penningmeester: Ingrid Zuidema volwassenwerk@sokssurhuisterveen.nl
Secretaresse: Claudia Huisma info@sokssurhuisterveen.nl
Volwassenwerk: Ingrid Zuidema/Pietje Struiving volwassenwerk@sokssurhuisterveen.nl
Jeugdwerk: The Base Richard Houwink thebase@sokssurhuisterveen.nl
Meidenwerk: Claudia Huisman meidenwerk@sokssurhuisterveen.nl
Kinderwerk: Pietje Struiving soksawat@sokssurhuisterveen.nl